Black Widows
Director : Birsa Dasgupta
Art Director : Tapan Kumar Seth

Kata Kuti
Director : Raja Chandra
Art Director : Tapan Kumar Seth

Biigg Bang
Director : Mohammed Ismail
Art Director : Tapan Kumar Seth

Taranath Tantrik
Director : Q
Art Director : Tapan Kumar Seth

Boy Friends Girl Friends
Director : Mainak Bhaumik
Art Director : Tapan Kumar Seth

Bose Dead/Aive (hindi)
Director : Pulkit (Alt Balaji Hindi)
Art Director : Tapan Kumar Seth

Hello 2
Director : Soumik Chatterjee
Art Director : Tapan Kumar Seth

Charitraheen 2
Director : Debaloy Bhattacharjee
Art Director : Tapan Kumar Seth

Charitraheen 3
Director : Debaloy Bhattacharjee
Art Director : Tapan Kumar Seth

Charitraheen
Director : Debaloy Bhattacharjee
Art Director : Tapan Kumar Seth

Byomkesh Bokshi
Director : Soumik Chatterjee
Art Director : Tapan Kumar Seth

Break Up Story
Director : Mainak Bhowmick
Art Director : Tapan Kumar Seth

Satyameva Jayate
Director : Arindom Sil
Art Director : Tapan Kumar Seth

Satyameva Jayate
Director : Arindom Sil
Art Director : Tapan Kumar Seth

Movie : Aste Ladies
Director : Avijit Chowdhury
Art Director : Tapan Kumar Seth

Modi (hindi)
Director : Q
Art Director : Tapan Kumar Seth

Bou Kano Psycho
Director : Debaloy Bhattacharjee
Art Director : Tapan Kumar Seth

Montu Pilot
Director : Debaloy Bhattacharjee
Art Director : Tapan Kumar Seth